Homoseksualiteit als christen, is dat fout?

Homoseksualiteit onder christenenEr is geen simpel antwoord op de vraag of homoseksualiteit in het christendom geoorloofd is. Stel deze vraag aan je omgeving en je zal horen dat de meningen hierover verschillen. Niet iedereen zal hier overigens over willen praten, laat staan een antwoord geven.

Het komt natuurlijk veel voor; een christen die gevoelens heeft voor een ander van hetzelfde geslacht. Dit kunnen zowel christen mannen (homo’s) als vrouwen (lesbisch) zijn. Het is algemeen bekend dat het christendom homoseksualiteit veroordeeld. Homo christenen bevinden zich dus in een extra lastige situatie, want ook buiten het christendom wordt homoseksualiteit niet door iedereen geaccepteerd.

Homo christenen hebben daarom nog meer moeite om openlijk over hun gevoelens te praten. Hierdoor kan een homo christen zichzelf opsluiten “in de kast” en tot de dood niet of nooit uitkomen voor zijn of haar werkelijke geaardheid.

Acceptatie van homo’s bij andere geloven

Niet alleen in het christendom wordt homoseksualiteit veroordeeld maar ook in andere religies ondervinden homo’s problemen met acceptatie.

Een voorbeeld is het moslimgeloof. Bij moslims staat de Koran centraal. De Koran veroordeeld homoseksualiteit en verdoemd dit verschijnsel als een ziekte. Homo moslims kunnen in landen waar het moslimgeloof streng nageleefd wordt (bijvoorbeeld Iran) helemaal niet voor hun gevoelens uitkomen.

Er zijn voldoende gevallen bekend waar bij (jonge) homo mannen en lesbische vrouwen publiekelijk zijn opgehangen of gestenigd. En dat alleen maar omdat zij andere gevoelens hebben waar ze waarschijnlijk zelf nog mee in de clinch zaten.

Homoseksualiteit als zonde

In de bijbel wordt homoseksualiteit beschouwd als een zonde. De bijbel waarschuwt dat “zij die zonderen geen deel uit zullen maken van het koninkrijk van god”. In dezelfde passage wordt verwezen naar o.a. ontuchtplegers, dieven maar ook homo’s. In de Bijbel wordt namelijk gesproken over “mannen die met mannen slapen”.

“Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven” – 1 Korintiers 6:9-10

De bijbel zegt echter niet of homoseksualiteit verboden is. Daarnaast moet een christen zich beseffen dat ook zonderaars vergiffenis kunnen krijgen.

“God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” – (Romeinen 5:8)

Het blijft natuurlijk ook de discussie wat de daadwerkelijk vertaling is van deze verzen. Als christen moet je jezelf behoeden voor diegene die de bijbel aangrijpen om homoseksualiteit te veroordelen.

Hoe kan een christen het beste omgaan met homoseksualiteit?

Het komt voor dat iemand als christen wil leven ondanks zijn of haar homoseksuele gevoelens. Het blijft een lastige situatie. Uiteindelijk moet iemand zelf een keuze maken. Zoals bij iedere coming-out is het zeker dat er mensen zijn die hem of haar niet meer zullen accepteren.

Wij vinden dat een ieder het recht heeft om, ongeacht seksuele geaardheid, liefde te geven en geliefd te worden. God heeft ieder wezen op aarde lief en God kent geen haat. Het is belangrijk om als homo christen na te gaan wat je er voor over hebt als je voor je eigen gevoelens uitkomt en kiest. Zoals gezegd zullen er altijd mensen zijn die het geloof zullen gebruiken om je tegen deze gevoelens te verzetten.

Bepaal voorjezelf hoe je hier mee omgaat aan de hand van de Bijbel. De woorden en daden van mensen om je heen kunnen je niet beinvloeden, God is de enige die dit mag en kan.

Besef daarnaast dat je vaak beter voor je eigen gevoel kunt kiezen. Laat gevoelens niet opkroppen. Als jij ervan overtuigd bent dat je op mensen van hetzelfde geslacht valt, schuif dit dan niet onder stoelen en banken.

Er zijn genoeg mensen die in dezelfde situatie als jij zitten. Vind deze mensen bijvoorbeeld via een christelijke datingsite, leg contact en probeer hier over te praten.

Comments

 1. Beste mensen,,,

  Zoals jullie weten houd God van ieder mens,, want het is zijn schepping,, hij houd van mannen vrouwen en dieren planten en alles wat leeft,, maar,,,,

  Besef dat als jou man of Vrouw je zou bedriegen,, dat het houden van voor hem of haar niet veranderd,, je blijft van de gene houden,, maaar je zult nooit kunnen tolereren wat hij of zei deed!!!

  Bij God is het net zo,, ja hij zal van jou blijven houden,, maar,, hij zal nooit tolereren dat je homo of lesbi bent!!!
  In de wet van onze vader staat dat gij geen gemeenschappelijke handelingen zult verrichten met het zelfde geslacht,,,

  Denk na als God die wet aan ons opgedragen heeft,,, om zn gruwel niet te ondergaan,, zal hij het dan tolereren als je het wel doet? Als je zegt van ja God neemt me zoals ik ben,,?? Nee dat nooit ja God zal van jou houden,,!! Maar zal dat nooit tolereren!!!

  Vraag af waar die gevoelens van komen,,, de wetenschap kunnen jullie meer wijsmaken,, het zit in de genen blabla,,, nou nee,, is het niet dat Satan over onze wereld heerst,,, is het niet dat zonden door satan in de wereld zijn gebracht,, om ieder van God weg te houden,,, mensen open u ogen,, homoseksualiteit is een demonische overname,,, om zo jou identiteit van God weg te veroveren,, en juist te doen wat God de vader verboden heeft,,, God geeft satan macht over deze aarde tot een bepaalde hoogte,, zodat iedere die egt trouw en volhard geheiligd kan worden zodat het licht Wordt gescheiden van het duister,, zet al u behoeften opzij,, leg uw oude leven achter u,, bekeert u want het koninkrijk der hemelen is nabij,, laat u dopen volledig onderdompelen,, en neem het patroon van God in acht en verwijder het uwe!!! Duisternis kan en zal nooit in Gods midden kunnen zijn!! Wat in deze wereld normaal lijkt te zijn is een gruwel in Gods ogen!! Niet omdat God zo graag voor baasje wil spelen,,, maar omdat hij weet wat goed is voor ons,, want ik zeg u mensen zonden zijn zonden,, en zonden openen poorten voor de demonen wereld,, die juist dan de afstand van u maar God zullen vergroten,, beleid u zonden vraag om vergeving,, en stap af van u zondige leven,, zondig niet meer ga een relatie met Jezus Christus,, en wees een met de vader,, bind alles wat duister is vast in de naam van Jezus Christus en verbrand het,, !! Want voorwaar ik zeg u wanneer gij homoseksualiteit duld,, moet u ook pedofielen en moordenaars en dieven accepteren,, pleeg geen overspel lieg niet steel niet moord niet pleeg geen ontucht met mensen en dieren blijf ver van waarzeggers en geesten oproepers,, etc etc bekeert u allen,, en laat u niet misleiden!!! Want satan doet zich voor als een engel van het licht,, en laat jou denken homo gevoelen te voelen,, maar het is hij die in het beginnen één derde van de engel verleide en in genesis Eva bedroog,, net zoals hij bij u doet!!! Wees waakzaam vraag om het bloed van Jezus Christus u hart ziel en geest te reinigen,, beleid u zonden en vraag Vergeving voor de gruwels die u bent begaan,, bescherm u zelf tegen de wapenrusting Gods,, harnas van gerechtigheid, schild van geloof, zwaard als woord, gordel van de waarheid, en de sandalen van standvastigheid,
  heb de heer u God lief met heel u HART, ZIEL EN,,, VERSTAND!!!! Ga met God,,

  Dat God jullie moge lijden naar het leven,, aanvaard Jezus Christus als u enige redden en verlosser,,
  laat u niet de grond instampen door de mens die het zegt om u te kleineren,, trek u van hen niets aan zei zullen allen berecht worden,, zegen hen die u vervloeken,, belangrijkste gebod is

  Heb De heer u God lief boven alles EN de naasten als u zelf,, en dat kan alleen maar met Jezus Christus,,

  Gods zege,

  • Beste Armando,

   Heb jij ooit al wel eens een gelovige homo ontmoet eigenlijk?

   … bij deze.

   • Ik geloof in God, en ik ben homo..

    • Dat kan niet samen ten eerste is dat erge zonde ten twee mannen met mannen is schandalig heid verdrijven

    • Beste Jeroen,
     Ik snap dat je een moeilijke tijd hebt ondergaan. Maar homo ben je niet je bent een mens en een man . Ik heb een gave van God gekregen om duisternis te zien en te weten welke demoon bij het onderwerp hoort , waar jij last van hebt is de afgod baal die staat voor zijn sterke geslachtsdrift wat hij doet is binnen dringen in de menselijke geest en daar steeds beschuldigen dat u als man op een andere man zou vallen iemand die de gave niet heeft die ik heb of God niet kent zal die gedachten erkennen als zijn of haar eigen gedachten dus de schuld van de deze demoon je geeft aannemen iedereen gaat een proces door dat ze zeggen van nee ik wil helemaal geen homo zijn dat is de mannelijkheid die ertegen in opstand komt . Maar omdat men niet weet waarom er zulke gedachten en verleidingen zijn erkent men het als zich zelve omdat men ervan uit gaat in deze tijd dat homofilie een aangeboren afwijking is .Wel deels is dat ook waar het kan een soort van te zien zijn op de 1 of andere manier maar dan is dit alleen omdat er ergens in de lijn van uw voorouders homofilie heeft plaatsgevonden heeft dan hebben we het over de erfzonde de zonde die ons als baby’s al schuldig verklaard . Wat ik u hiermee wil zeggen is dat er zelfs in de tijd van het oude testament God riep tot mensen die zich schuldig maakte aan deze zonde tot bekering dus dit betekend dat het dus mogelijk is om hiervan te bekeren .Ik ben er 100 % van overtuigd dat homofilie het werk is van afgoden en het ook een vervloeking is als men zich laat verleiden door baal . Want geen enkele man die in de begin fase van homofilie zit heeft t er makkelijk mee omdat het een geestelijke verkrachting is van de afgod baal en over gaat van voorouders op het nageslacht. Ik hoop dat u hier bevrijding voor gaat zoeken want elke keer als u toegeeft aan homofilie laat u uzelf verkrachten elke keer weer zal de afgod in wie u onbewust bent gaan geloven u een bolwerk erbij geven maar in Christus is er bevrijding van alle duisternis het enige wat u moet doen is vertrouwen op hem en nooit opgeven.!

    • Waar God liefde is en liefde predikt zijn er toch steeds opnieuw mensen die zich belangrijker achten dan God en haat en ongelijkheid (willen) prediken… Bijzonder…

     Ik, Ryan, man, homo blijf geloven dat God van mij houdt zoals hij mij gemaakt heeft en ik geloof ook dat God wil dat ik ook in de (monogame) liefde gelukkig ben omdat God staat voor de liefde!

     X Ryan

   • Hoe deal je ermee?

    • Beste Inge,
     Homofilie wordt verzaakt door de afgod baal en er is ook sprake van de erfzonde dit betekent dat 1 van de persoon in questi zijn of haar voorouders zichzelf heeft laten verleiden met deze zonde waar een vloek der afgoderij overheen komt en God zal het nageslacht van die voorrouder bezoeken tot in het vierde nageslacht daarom is homofilie te detecteren in het menselijke lichaam en zal de de afgod baal zeker misbruik maken van deze erfzonde .Want baal onthoud wat het zijn slachtoffers in het voorgeslacht heeft aangedaan. U vroeg hoe ermee te dealen? Als u ermee dealt dan kiest u ervoor deze afgod te dienen kiest u ervoor om te bekeren wat mogelijk is binnen Christus omdat Christus voor ons de vloek op zich heeft genomen zal de vloek die hierop is verbroken worden als de persoon in kwestie maar zelf wil de kwade geest of terwijl baal zal direct tegen bekering in opstand komen en en gaan schoppen tegen het christelijke geloof want het is een meester in godslastering hij zal de schuld direct bij de bijbel en God en christenen neerleggen en als u de gave der onderscheid niet heeft dan zult u deze gedachten als uzelf erkennen maar in werkelijkheid is het baal in u die in opstand komt tegen u bekering en als u dit erkent ga dan bij uzelf ten rade waarom zou hij in opstand komen tegen de bekering en genezing als dit niet mogelijk zou zijn ?

   • Beste Esther,
    Ik ben gezegend met de gave der onderscheidings vermogen, in het verleden ben ik veel aangevallen op het punt van homofilie maar door de gave kon ik niet geloven dat ik het was ik accepteerde het dus niet.Ik had toen altijd het gevoel dat t iets was dat niet bij mij hoorde !EN toen ik daar in volharden in Christus eerst duidelijk waarom God openbaarde een stem de stem van baal en dat is een afgod die mensen verleid tot homofilie en ook de menselijk emoties breekt toen ik hem begon te horen barste er een verschrikkelijke strijd los met veel verdriet en heel veel leed.Hij vernederde me tegenover vrouwen die zich begonnen af te vragen of ik geen homo zou zijn. Hij vernederde me tegenover mannen.Maar God bleef zeggen nee Dave dit hoort niet bij jou het is de afgod baal en later openbaarde de heilige geest de erfzonde mijn vader is misbruikt in zijn kindertijd en zijn opa dus mijn overgroot opa is als kind ook misbruikt in een weeshuis door mannen spreek ik hier en waarschijnlijk had mijn overgroot opa een dubbelleven.Mijn vader is onzeker door het misbruik in zijn kindertijd ! En ook die onzekerheid is over gegaan op mij ! Wat ik u wil zeggen is dat homofilie erfelijk bepaald wordt in de bijbel spreekt God over u zult hen net dienen,noch hen aanbidden,Want ik u God,ben een ijverig God,Die misdaad degraderen bezoek aan de kinderen tot in het derde en vierde lid degenen.hier kun je dus vannuit gaan zegt de heilige geest mij dat onze voorouders de afgod baal hebben gediend en natuurlijk geestelijk en gevoelsmatig zijn gemanipuleerd geweest want ik ken deze demoon door en door en het is zijn werkwijze waar ik u over vertel . Dus ik zeg u laat uzelf niets wijsmaken door deze geest en vrees hier niet voor ik zeg dit u met liefde ga op zoek naar bevrijding want in Christus vind u hier 100% bevrijding van en 100% genezing het is een process en u zult wel denken wat een onzin maar ik verzeker u ik spreek de waarheid en ik heb hier heel veel voor geleden maar bleef vertrouwen op God. Ik wens u dezelfde rijkelijke zegen toe amen.

  • Jonathan De Laat zegt

   Armando,
   Wat jij zegt slaat nergens op !
   God vergeeft toch onze zonden nietwaar de homo’s zijn niet fout maar als je zo praat ben JIJ misschien fout
   Homo’s kunnen er niks aan doen

   • Nou dus wel ze kunnen er wel aan doen het is niet goed dat zijn geen gevoelen wand dat is een erge zonde hier mannen met mannen is schandalig heid verdrijven

  • Armando, Ik ben blij om jouw bericht tegen te komen hier op de site. Ik voel me enorm bemoedigt, ik ervaar het ook zo als jij beschrijft. Ik loop er alleen steeds tegenaan dat ik er niet helemaal vrij van raak. Soms word het verlangen zo groot en ga ik op zoek naar bevestiging om wel een homoseksuele relatie aan te kunnen gaan. Maar als ik in de bijbel lees, kan ik geen vrede vinden bij het idee om een lesbische relatie aan te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat dit tegen de wil van God is. Ik ben zo blij om dit bericht tegen te komen, bedankt voor je lef om de waarheid te delen.
   Godszegen

  • Niet rot bedoeld, maar lijden?Hij ging lijden voor onze onrechtvaardigheden. Het lijden wat jij bedoeld is leiden. (Korte ei)!!!!!!, Daarnaast Ben jij God, dacht het niet. doe eens heel snel een stap achteruit. En als je alleen maar dit soort verhalen kan opschrijven, sorry wat zoek je op deze site en ga wat doen met je leven. Eerst ergens in verdiepen en praten met de mensen om je heen en JA, dus ook homo, lesbi, bi broers en zussen in de gemeente hier op aarde. Etb

 2. nasigoreng27 zegt

  Dankjewel Armando voor deze bemoedigende woorden (not). Ik hoop dat je beseft dat voor een homoseksueel persoon zijn of haar gevoelens geen keuze zijn. Deze gevoelens zorgen voor heel veel worstelingen weet ik uit eigen ervaring. Ik vind het dan ook jammer dat iemand die zegt te spreken met Gods liefde zo lomp is over zo’n gevoelige kwestie. Dat je pedofielen en homoseksuelen in een zin durft te noemen doet mij zeer veel pijn. Natuurlijk is het hebben van een mening niet verkeerd, zeker niet als deze mening op de Bijbel is gegrond. Maar ik vind het erg dat jij in de rechtersstoel van Christus gaat zitten en mij even duidelijk gaat maken dat God homo’s niet tolereert.

  Trouwens zou ik graag nog willen horen hoe jij vind dat een christelijke homo moet leven. Het liefst dan op een toon met iets meer naastenliefde zoals je in je laatste alinea zegt.

 3. stel dat homoseksualiteit geen keuze is maar wel vast staat. Dan blijft het een zonde uiteraard maar je hebt er niet zelf voor gekozen. Stel dat het veroordelen van een Homo ‘als simpel mens’ wel een keuze is, dan heb je bewust voor de zonde gekozen. Oordeel niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Wie zonder zonde is werpen de eerste Steen. Dank u heer voor deze inzicht.

 4. Als de bijbel duidelijk aangeeft en erover spreekt, kunnen wij het niet negeren. Gods woord kunnen wij niet eromheen gaan of erover gaan speculeren,veranderen. Als je dat gaat doen dan heb je geen respect voor God de Vader, de Zoon en de HG. En je houdt niet van Hem die Hemel en Aarde gemaakt heeft. Hoe kan een mens,christen zeggen ik hou van God en wil zijn eigen weg bewandelen -eigen redeneringen volgen. Kan niet als je tenminste van God houdt. Als je van God houdt bewandel ke Gods wegen. Makkelijk? Tuurlijk niet. Wel als je Hem vertrouwd en heel veel bidt. Niet zomaar. Laat Gods Geest je in alles leiden en begeleiden. God is goed. Altijd. Lees je bijbel bestudeer jet doorgrond jezelf en verbeterd waar verbeterd moet worden in je eigen leven en dan zul je machtige wonderen zien. Makkelijk? Nee. Maar als je Gods wegen wil bewandelen zoals Hij het zegt zonder jou interpretatie te plaatsen Amen. Gegarandeerd succes. Je kan en mag naar iedereen luisteren als ze spreken in overeenstemming met Gods woord Amen . gehoorzaam. Homoseksualiteit je word niet mee geboren, het is een vloek dat verbroken moet worden in Jezus Naam. Het is heel veel gebed bijbels laten zien dat God het veracht en heel veel liefde tonen aan de mens en niet het aard van de kwade. Gods zegen.

 5. Beste lezers,

  Na het lezen van de bovenstaande commentaren wil ik toch enkele dingen rechtzetten. En dat doe ik naar aanleiding van mijn eigen ervaringen, en gebaseerd op zoals ik de bijbel lees en interpreteer.
  Armando beweert dat homoseksualiteit een demonische overname zou zijn, en Maria beweert dat homoseksuelen niet geboren worden als homoseksueel. Beiden beroepen zich er op dat ze zich baseren op de bijbel.
  Dan stel ik aan beiden de volgende vragen :
  Armando : waar in de bijbel staat dat een homoseksueel door een demon is overgenomen ? Graag een tekst uit de bijbel die dat zegt.
  dan nog wat vragen aan Armando : Is de hetero seksuele man die gevoelig is voor andere vrouwen dan zijn eigen vrouw, en bij het zien van een aantrekkelijke vrouw opgewonden raakt, door een demon overgenomen ? Is de mens die in zijn woedende gedachten/ fantasie zijn buurman de kop af hakt door een demon overgenomen ?

  Maria : Waar in de bijbel staat dat een homoseksueel NIET er mee is geboren ? en waar staat dat homoseksualiteit een vloek is ?? een vloek van wie ??? of wat ??
  ook graag een tekst uit de bijbel waarin dit letterlijk staat.
  Ik geloof absoluut dat jullie het goed bedoelen en ik ben het met veel van wat jullie zeggen eens , maar als jullie je op de bijbel beroepen zou ik graag van jullie willen horen waar dat in de bijbel staat.
  Ik heb het nergens maar dan ook nergens in de bijbel gevonden, en ik lees dagelijk de bijbel.

  Wat ik wel lees in de bijbel , is dat het PRAKTISEREN van homoseksualiteit een zonde is. Net zoals andere zonden. Maar ik lees nergens in de bijbel dat als je die gevoelens hebt, dus homofiel bent dat dat een zonde is.
  net zoals iemand die hetero is en zich aangetrokken voelt tot een ander en er verder niets mee doet een zondaar is.

  Wat ik zo jammer vind is dat jullie dus jullie eigen conclusies trekken terwijl jullie nauwelijks beseffen wat het werkelijk inhoud .
  Ik wil hier wat delen vanuit mijn eigen ervaring als homoseksueel persoon. ( iemand die zich aangetrokken voelt tot het eigen geslacht .) En vooral wat ik in de bijbel lees .
  Ik lees in de bijbel dat in het begin de mens door God is geschapen en dat Hij dit GOED heeft gedaan. Dit Impliceert dus dat de mens in het begin perfect is geweest. Zonder zonde. Wat ik lees is dat de mens zich van God heeft afgekeerd en daarbij in zonde is gevallen. Deze zondeval had/ en heeft een vernietigend effect als gevolg. We leven op dit moment dus in een zogenaamd gebroken wereld. Deze gebrokenheid werkt door tot op de dag van vandaag. het vernietigend / beschadigend effect van deze zondeval heeft allerlei wildgroei in de schepping veroorzaakt , zoals ziekte en pijn, ongeluk, scheefgroei, en allerlei soorten zonden zijn in het hart van de mens gaan woekeren. Dit alles omdat we in de basis het contact/ relatie met God hebben verspeeld in die zondeval. Mensen worden in zonde geboren concludeer ik. Ieder mens heeft verlossing nodig uit die scheef gegroeide staat van zijn. Dus als ik hier over nadenk kan ik concluderen dat ieder mens NIET perfect wordt geboren. Er zijn helaas kinderen die worden geboren met zowel lichamelijke gebreken alsmede geestelijke gebreken , en verwondingen in de ziel. Deze imperfecties kunnen generatie op generatie doorgegeven worden. We kunnen er dus mee worden geboren . Ieder mens en ik zeg het nog een keer IEDER mens word geboren in een gebroken staat. Bij de een is het overduidelijk en bij de ander is het meer verborgen.
  Dus Maria, het is best mogelijk dat een homoseksueel iemand als zodanig geboren wordt, omdat de hele schepping door de zondeval gebroken is. Wij allemaal.
  Een ding kan ik wel zeggen over mezelf : Ik heb het zolang ik me kan herinneren. Ik heb er NOOIT ZELF VOOR GEKOZEN DIT TE HEBBEN.

  MAARRRR…. wat is het geweldig dat Jezus is gekomen. wat is het fantastisch dat God de verlosser heeft gegeven. Dat God in de persoon van jezus is gekomen om de straf voor onze zonden zelf te betalen aan het kruis, en daarna op te staan uit de dood als overwinnaar.

  Daarmee nodigt God ons ALLEMAAL , Hetero, homo, en wat er allemaal voor soorten mensen zijn, met wat voor gebrokenheid dan ook geworsteld wordt , ons allemaal om ons om te keren naar HEM , en HEm te volgen in ons leven.

  Ikzelf heb meer dan 20 jaar me over gegeven aan mijn gevoel. Als ik me aangetrokken voelde tot iemand van mijn eigen geslacht dan ging ik er voor. Toch in die tijd liet God zich elke keer aan mij zien als een God die van mij houd. Die me verwelkomt. die me uitnodigt om Hem te volgen .

  Ik volg nu jezus christus in mijn leven. dat houdt in dat als ik geconfronteerd wordt met homoseksuele gevoelens , dat ik voor een keuze sta : ga ik voor die gevoelens OF kies ik er voor om achter Jezus aan te gaan , en deze gevoelens voorbij te laten gaan zonder er iets mee te doen. Net zoals de hetero seksuele persoon die verleid wordt en er voor kiest niet met zijn / haar gevoelens iets te doen.

  Ik kan uit ervaring zeggen dat ook al zet ik mijn gevoelens vaak aan de kant , dat dit me niet frustreert of ongelukkig maakt. Sterker nog sinds dat ik Jezus volg heb ik een diepe rust en vrede in mijn ziel die alle verstand te boven gaat ( paulus zei dit ook ) en het is waar. Inderdaad ik geloof dat homoseksueel contact zondig is .
  En ik geloof ook dat God een wonder kan doen door gevoelens te veranderen, maar ik geloof ook dat dat niet altijd gebeurt. In de meeste gevallen niet . in mijn geval tot op heden niet. Maar daar zit ik niet mee. Nee omdat Jezus groter is dan mijn gevoel, en omdat ik ervaar in mijn leven een geluk en rust , die alles aan gevoelens, en de zogenaamde beloften daarvan , doet verbleken. Door de stormen van het leven heen, door goede tijden en slechte tijden. Ik ervaar dat ik op een rots sta die niet wankelt . Als celibatair levende man , houd ik Christus voor ogen, en zolang ik Hem volg, doe wat Hij me wijst / zegt om te doen, is het leven een geweldig mooi avontuur.
  JA ik heb nog steeds dat soort gevoelens, maar ben ik door een demon overgenomen ? kom nou ! Dan zou ik niet eens kunnen uitspreken dat Jezus Heer is . want in de bijbel staat dat je zoiets niet zou kunnen zeggen , dan door de Heilige Geest. Er zijn ontzettend veel homoseksuele mensen die celibatair leven omdat ze geloven dat seks met hetzelfde geslacht een zonde is. Het zijn ook broers en zussen , die net als alle anders voelende christenen (hun broers en zussen ) iedere dag moeten kiezen om een heilig leven te leiden of toe te geven aan verleidingen.

  Laten we eerst eens goed nadenken voordat we dingen beweren. spreek alleen uit eigen ervaring , en oordeel niet. het oordeel is aan God.

  God heeft Jezus Christus gegeven om ons gebroken contact met God te herstellen. Als wij ons tot God keren en het offer van christus accepteren dan worden wij gereinigd van onze zonden. En kunnen wij vrij tot God naderen met alles waar we mee worstelen.
  want alzo lief heeft God de wereld gehad dat een IEDER ( jaja een IEDER , ook de homoseksueel , ook de heteroseksueel, en noem maar op. ) die in Hem gelooft niet verloren gaat , maar eeuwig leven heeft .
  God nodigt ons zondige mensen uit om Jezus te volgen. DAT is waar het om draait. Jezus te volgen.

  • Beste Armando

   Je zult het moeilijk hebben met je eigen gevoelens – zelfs een hetero kan het niet zo mooi verwoorden zoals jij dit doet. Zo zie je hoe moeilijk het is om te leven met een geaardheid waar je niet om vraagt maar die er simpelweg is. Zo zijn er veel meer afwijkingen van het ‘hetero’ patroon, b.v. hermafrodiet (de man in vrouw ineen met alle gevoelens van dien) vervolgens vrouwen met een androgeenongevoeligheidssyndroom waardoor ze onvruchtbaar zijn en met de gevoelens die dit meebrengt. Ook nog mannen met XYY chromosomen met hun gevoelens. Vrouwen met een Y chromosoom (46,XY, SRY) en zo kunnen we nog wel even doorgaan, ieder in zijn eigen gebroken lijf vechtend tegen aantijgingen dat je in de keuken van satan bent ontstaan. God is vol van genade en daar houden we het maar op en warmen ons daaraan! Heb elkander lief Armando – groet

  • Jou antwoord aan Armando is heel juist en jammer dat Armando de Bijbel NIET kent !
   Er staan in de bijbel inderdaad een paar teksten (Numeri en Leviticus) waarbij God bepaalde seks bij de mannen veroordeeld als zijnde voor Hem een gruwel.
   Die tekst wordt wel eens verkeerd gelezen of helemaal niet begrepen Er staat : ik citeer – “wanneer een man gemeenschap heeft met een man, ZOALS MET EEN VROUW DAN IS DIT EEN GRUWEL ”
   Het woord ZOALS is hier veel betekenend Inderdaad wanneer een man seks heeft met een vrouw dan brengt hij de penis in de vagina van de vrouw en dat heet dan penetratie
   Wanneer echter een man gemeenschap heeft met een man, kan hij zijn penis niet in de vagina van de man penetreren (de man heeft geen vagina) dus dan moet de man zijn penis in de anus penetreren, en juist DAT is een gruwel voor de Heer
   De anus is géén seksorgaan, het is een orgaan om uitwerpselen uit het lichaam te verdrijven en een man penetreren in de anus is vies, onhygiënisch en zeker pijnlijk voor die dit ondergaat
   Dit is dan zonde en voor God een gruwel , en terecht !!!
   Maar God houdt van ieder mens, ook van homo’s en wie een homo relatie heeeft, en deze vieze seks met zijn partner NIET bedrijft, begaat géén zonde en hun liefde is even waardevol als liefde tussen man en vrouw U hoeft dus zeker geen schuldgevoelens te hebben als U een relatie met een man heeft en jullie mogen seksueel van elkaar genieten (echter zonder anale seks te bedrijven die een zonde is)
   Laat Armando maar NIET oordzelen, om ook niet geoordeeld te worden Paulus zegt het nog duidelijk : “wie meent te staan, ziet toe da hij niet valle”
   Ik hoop dat dit even duidelijk is voor U, Mijnheer, en laat niemand U oordelen noch veroordelen : dat is alleen aan God toe gelaten, die rechtvaardig oordeeld en door het offer van Jezus ons vergeeft , omdat Hij ontzettend veel van ons allen houdt
   Moge de Heer U zegenen en ALLE schuldgevoelens van U wegnemen !! genegen gegroet,

   • Beste Armando,

    Als God nooit zou toleren dat je homo of lesbisch bent heb je als persoon dus geen keuze om voor God te kiezen… Terwijl God ons in het paradijs toch juist de keuze heeft gegeven. In de bijbel staat overigens nergens dat gevoelens voor iemand van het zelfde geslacht een keuze is… Dat staat simpelweg niet in de bijbel, dus het is niet zo. Wel is een seksuele relatie met iemand van het zelfde geslacht zondig. En hier heb je als persoon wel een keuze in. Hiermee wil ik overigens geen mensen willen terechtwijzen die wel een seksuele relatie hebben met hetzelfde geslacht. Ik heb enkel het verschil willen aanduiden tussen zonde en geen zonde.

    Groeten,
    Oebele

   • Ik hoop dat dit zo is henk ik hoop het van harte. Ik ben een homo jongen van 20 jaar heb een relatie met een man. Heb inderdaad geen anale seks met hem. En voor mijn gevoel is dit goed want ik hou echt van hem en hij van mij. Het is soms alleen zo moeilijk om geem bevestig te krijgen. En soms weet ik het gewoon niet meer en begin ik aan alles te twijfelen en vraag ik mezelf af waarom mij dit aan gedaan word. Want zo voelt het wel. Je kan gevoelens niet uit zetten. Zo als sommige mensen beweren. Ik het zou mij niet lukken om heel mijn leven alleen te moeten door komen. En ik weet dat ik altijd bij God terecht kan, maar het is gewoon fijn dat als je thuis ke er voor elkaar bent en voor elkaar kunt zorgen. Sorry mischien zullen mensen mij niet snappen maar. Het moest er even uit.

  • Pannenkoek zegt

   Super!!
   Jij slaat de spijker op zijn kop, zo zou ik het ook graag verwoorden.
   Heel hartelijk dank, het is enorm bemoedigend om te lezen.

  • wauw respect Genade!!
   Gods zegen

  • van “Genader”
   “Wat ik wel lees in de bijbel , is dat het PRAKTISEREN van homoseksualiteit een zonde is. Net zoals andere zonden. Maar ik lees nergens in de bijbel dat als je die gevoelens hebt, dus homofiel bent dat dat een zonde is.
   net zoals iemand die hetero is en zich aangetrokken voelt tot een ander en er verder niets mee doet een zondaar is.”
   AMEN BROEDER.
   Ik wou dat meer organisaties daar zo over dachten. Ik als homo kies er dan wel voor om te praktiseren. maar de homo’s die dat niet willen kunnen niet eens eerlijk zijn en zeggen dat ze wel die gevoelens hebben. en voor die mensen blijf ik het opnemen

  • De afgod Baal en astharoth ,
   De betekenis van de naam baal is echtgenoot , op het moment nadat u gebukt gaat onder zijn juk dus ook u bedpartner baal is een afgod die aanzet tot homofilie en staat bekend om zijn onreine en sterk onreine geslachtsdrift! God heeft ons als man en vrouw geschapen! En de man en de vrouw sex als cadeau gegeven voor binnen het huwelijk.ik verwijs u naar leviticus 18;22 en 20;13 hier spreekt dat het een gruwel is in den ogen Gods als mannen met mannen slapen en vrouwen die met vrouwen slapen , als u denkt dat God u zo gemaakt hebt met deze gevoelens breng dan direct u gedachten krijgsgevangenen onder de gehoorzaamheid aan christus! Want homofilie komt hoogswaarschijnlijk voort uit u voor geslacht daarom is het te zien in u DNA, waar spreek ik nu over? Wel de erfzonde de zondes die ervoor zorgen dat wij als baby’s schuldig worden geboren! Ook al is dit t geval zegt God zoek mij en ik verlos je van dit probleem! Of zijn er mensen die willen beweren dat er in Christus geen verlossing van alle dingen is waarvan binnen het woord wordt gesproken dat er bekering van mogelijk is ! Ik verwijs u naar deuteronomium 5;9 hier zegt god u zult voor die(afgoden)niet buigen!nog hen dienen!want ik de heere u god ben een ijverig god die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen in het derde en vierde lid degene! Ga er hier maar gewoon vannuit dat God spreekt over een voorouder van u die gevallen is voor de verleidingen van baal de duivel is een verleider of geloofd u dit ook al niet? Baal gaat in de helse orde over homofilie en dwingt mannen en vrouwen dit te moeten vinden astarthe is een vrouwelijke afgod zegt men het heeft in ieder geval de stem van een vrouw hoe werken ze ? Ze dringen de menselijke geest door al als kind zijnde en laten hen geloven dat ze als man zijnde vrouw zijn of als vrouw zijnde man zonder God zal men dit geloven en dit omdat het slavenjuk op hen van kracht is ! Zo wordt men geleid naar transgender of gedrags en denk patronen in dis trent of denkt u nu weer dat ik lieg ? Als God spreekt in de bijbel dat u geen foutje bent wat betekend als hij u als man geboren heeft laten worden dan heeft hij u als man geboren laten worden en als hij u als vrouw geboren heeft laten worden dan heeft hij u als vrouw geboren laten worden hij zegt ik ben het die u geweven heeft in de schoot van u moeder dus op het moment dat u anders voelt als dat God bedoeld heeft kunt u ervan uit gaan dat u met de vijand te maken heeft . Mvg en veel zegen toegewenst

 6. De enigste conclusie uit dit hele verhaal en al de reactie is dat wij mensen niet kunnen beslissen voor een ander wat goed is om te doen. Op de dag des oordeels moeten “wij” homoseksuelen ons zelf verantwoorden. Ik ach het niet kwalijk dat we als mensen (homoseksuelen) van elkaar houden en elkaar lief hebben, met of zonder $€×. Laat de mensen zelf bepalen of dit goed of kwaad is. En als we toch met bijbel teksten gooien: een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de recht weg, de Heer toets wat hem innerlijk beweegt (Spreuken 21:2). Of: wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan – en hij zal volharden wat de Heer heeft de macht hem dat te laten doen (Romeinen 14:4).

 7. Beste Lezers ,
  Hier wil ik mijn verhaal kwijt en lees het heel aandachtig en dat god jullie inzicht mag geven wat ik nu te vertellen heb .
  Ik was zwanger van mijn eerste baby en ik ging naar de dokter ,ik wilde zo graag een jongen en toen de dokter me vertelde dat het een meisje was heb ik vele dagen zitten wenen tot op een ogenblik dat ik tegen me zeide ik ga dat meisje heel graag zien en mijn liefde voor haar groeide ,ze werd geboren en ik gaf haar al mijn liefde ze werd groter en zoals iedere mama wilde ik haar kleden zoals een poppemieke maar ze huilde ze wilde geen kleedjes dagen geen speldjes in haar haren en toen al wist ik dit zit niet goed maar ik kon en wilde het niet inzien ( ik ben een gelovig iemand ) dus tegen haar eigen wil droeg ze wel kleedjes niet vaak maar als er een feestje was , ze ging naar school en op een keer kwam de meester naar mij en zei mevrouw u dochter die voetbalt of liever gezegd die heeft de handelingen van een jongen zoals hij of zij voetbalt ,en weer zakte de grond onder mijn voeten weg ,dit kon en wilde ik niet geloven ,ze wilde in een voetbal ploeg en dit heb ik als mama niet toegestaan ,ze mocht tennissen of een ander sport doen maar niet dat .Thuis speelde ze een spelletje en we mochten haar geen charlotte noemen maar franske jongen dit heeft lang geduurd tot ik zeide neen dat moet hier gedaan zijn en terug huilde ze .IK heb haar al die jaren onbewust haar lichaam te leren aanvaarden en dat is me gelukt maar haar geest kon ik niet veranderen dat doet god ook niet .Mijn dochter is 19 jaar en onlangs heeft ze me gezegd mama ik moet je iets vertellen ik heb een lief ,ik hield mijn hart vast en voelde de bui al komen ,het is een meisje .Mijn antwoord was ,dochter ik hou van jou want ik weet dat je geboren bent in een verkeerd lichaam en tot op vandaag zit ik met heel veel vragen ,waarom Here is ze zo geboren ,moet ik dan geloven dat God haar niet graag ziet ?God komt terug en Hij zal mijn dochter genezen en Hij zal haar zeggen ,kind ik hou van jou je was ziek maar nu ben je gezond !!! God help me dit te dragen en toon me hoe ik hier mede moet omgaan dat is mijn gebed !!!

 8. Amando ik wil je dit zeggen Laat God maar zelf spreken dat hoef jij niet voor Hem te doen. Hij is een God van liefde !!

 9. Peter Martijn Heite Bauwens zegt

  Als je van iemand houd is dat toch mooi?! Ongeacht het geslacht. Ik ben homo en heb helemaal niks tegen geloof, ras of geaardheid. Als God homosexualiteit niet goed vond bestond het ook niet. Dus vanwaar alle ophef over gevoelens? Het is juist toch mooi om van iets/iemand te kunnen houden? Mensen die tegen homosexualiteit brengen iets negatiefs met zich mee.
  Wil je met mij hier over praten of heb je vragen? Zoek mij via mijn naam op in Facebook en wellicht tot horens.

 10. best bizar eigenlijk. Iedereen heeft een mening, zonder echt te onderscheiden tussen moraal en mens. Je kunt echt als mens de bijbelse moraal hanteren maar tegelijkertijd homo zijn.(ik heb het over mezelf) laten we ons niet teveel met elkaar bemoeien. ieder is zelf verantwoording schuldig aan God. Hoogstpersoonlijk. Een ander veroordelen is ook verkeerd, dat weten we allemaal toch. Daarom zeg ik: Bizar, we veroordelen de ene zonde, en daarin begaan we een andere zonde. Het is moeilijk om homo te zijn, help elkaar liever. Het is moeilijk om mens te zijn, help elkaar liever. Het is mogelijk om christen en homo te zijn, alleen als we elkaar helpen dus hé! Niet als we elkaar veroordelen.

 11. Het boek “Verscheurd” van Justin Lee heeft mij enorm geholpen en ik raad het iedereen aan het te lezen!
  Liefdevol geschreven, hartverscheurend en verhelderend. Het heeft mijn liefde voor de homosexuele medemens
  enorm vergroot. Ze mogen er zijn, door God wonderlijk in de moederschoot geweven! Zie ook de website: “Verscheurd.nl”

 12. Best jammer dat mensen elkaar zo de put inpraten, homoseksualiteit is niks verkeerds. God houdt van iedereen!

 13. henri stroet zegt

  Niet homosexualiteit is het probleem. Maar de bijbel. In de bijbel kan je bij elk standpunt wel een passend citaat vinden. De bijbel is geschreven door mensen, niet door God.

 14. Nathalie Hulshoff zegt

  De moeder die graag een jongen wilde in plaats van een meisje is niet verstandig geweest. God heeft haar geslacht bepaald maar de moeder liet dat niet toe ze wilde zelf het geslacht van het kind bepalen. De moeder wilde geen meisje maar een jongen. In haar geest zag ze het kind als een jongen en geen meisje. Nu heeft ze dus een meisje die eigenlijk een jongen is in geestelijk zin omdat de moeder over haar ongeboren kind heeft uitgeroepen niet verstandig dus. Dit gebeurd bij transgenders. Moeders die hun meisje kleden als jongen of jongens kleden in truttige jurkjes zijn met kraagjes. Eigenlijk heeft deze moeder al tegen haar ongeboren meisje gezegd je moet in jongen zijn want dan pas vind ik je leuk.. Ik wil een jongen dus het kind gaat zich gegeven moment ook als jongen gedragen want dan houd moeder houd dan meer van ze. Dat is nooit goed. Dat zit er al vanaf heel jong is vanaf de moeder schoot. Een jongen kleden als meisje zoals mijn oma deed bij mijn vader toen hij heel jong was is ook niet goed. Je mag als ouder nooit het geslacht niet bepalen als ouder dat doet God en is niet aan mensen. Er zijn transgenders die hun geslacht hebben aangepast door een dominante ouder die bepaalde wat diegene moest zijn vanaf de moeder schoot. Er zijn ook transgenders Christen geworden en die hebben hun geslacht weer aangepast naar hoe God hun heeft geschapen omdat God van hen houd zoals een liefdevolle vader. Ook zijn er veel filmpjes op youtube van mensen die eerst een homoseksueel of lesbisch leven hebben geleid maar de diepe liefde en kracht van God de vader uit de hemel ontvingen en God veranderde letterlijk hun gevoelens en nu leven ze als hetro. Een voorbeeld is David Bowie die was eerst homo toen bi en toen alleen nog maar hetro. Bij God is dus alles mogelijk want hij geneest ook bv Aids en aids bestond nog niet in de tijd van Jezus. Met bewijzen van de dokter erbij worden er in Afrika bij the church of all nations mensen bevrijd van demonen die de gedachten en gevoelens van mensen in de war hebben gestuurd. Mensen worden daar letterlijk bevrijd en hun gevoelens totaal veranderd. Wat bij mensen onmogelijk is is bij God mogelijk blinden kunnen zien lammen lopen. Er zijn zo veel filmpjes op youtube van totale genezingen in Jezus naam net zoals in de tijd dat Jezus op de aarde was is ook nu Jezus op de aarde om je te omhelsen te bevrijden van leugens in je gedachten en gevoelens en bedrog en je in liefde te aanvaarden en te veranderen naar zijn beeld. Wel is het van belang om je gevoelens nooit onder stoelen of banken te schruiven schreeuw het uit naar God bid om verandering van gevoel en gedachtens en je zult zien God kan wonderen verrichten. Je zult zien en ervaren dat God’s liefde groter is dan dat van mensen. Want de vrucht van God’s Geest is liefde en blijdschap en vrede en goedheid en trouw en geduld en zelfbeheersing. Dat is niet iets aan gevoel waar we naar moeten streven maar wat we van God mogen ontvangen in eerste plaats als dat van mensen.

 15. Homo zijn is een erge zonde in de wereld wand daar rust geen zegen op dat een heel erge zonde tegen GOD hij zeg dat hij eerst Adam schiep toen de vrouw uit de rib van Adam zó schiep GOD de vrouw als man en vrouw maar niet man met man en vrouw met vrouw dat is een erge zonde zo heeft GOD de mens niet geschapen GOD heeft de mens geschapen naar zijn beeld en GOD zag dat het goed was maar de homo’s zijn hebben nooit gevoelens je het is een erge zonde daar door komt nu een oordeel op het land maar áls je zo heb dat is niet cristelijk als je tot inkeer kom dat je een erge zonde doet het is óók nog is ziekte voort brengen

 16. Er is niet veel wat ik toe kan voegen aan alles wat al geschreven is. Het enige wat ik kwijt wil: Ik verbaas me elke dag nog hoe mensen kunnen denken en oordelen, ik ook. Het perspectief wat ik hier zie? Ik ga me maar eens verbazen over mijn eigen zonden en dingen die ik moet verantwoorden voor God. Dat zijn er genoeg en dan ben ik nog hetro.. wat zegt dat nou helemaal? Die zonder zonden is, werpe de eerste steen.. echt!

 17. Ik weet niet, persoonlijk vind ik alles maar krom wat wel en niet getolereerd wordt door mensen. Net of die voor jou te bepalen hebben wat jij wel en niet mag. Het is makkelijk om iedereen zo maar te beoordelen vanaf de zijlijn en een stempel te geven terwijl jij nog nooit dat ‘spel’ hebt gespeelt en er uit eindelijk achter komt hoe lastig het wel niet is.

  Kijk mensen die pakken vaak het stuk van sodom en gomorra er bij dat mannen met mannen sliepen omdat dat best een concreet voorbeeld was hoe dat dus niet moest en God uit eindelijk die 2 steden vernietigden. Maar hier deden ze het er om, om de gemeenschap denk maar aan hoe ze zelfs aan de deur van lot stonden en die 2 engelen mee wouden nemen om ze (zeg maar heel plat gezegt) mee in bed te nemen. Het enige wat ik hier nog mis is de liefde, daar wordt niks over vermeld… Die liefde voelt voor homo’s en lesbisch en vul maar in net zo als voor ieder ander hetro persoon alleen gaat het hem om het geslacht waar ze op vallen. Ik kan hier nog uren over door blijven gaan maar dat ga ik niet doen. Het enigste wat ik wil zeggen is dat God iedereen lief heeft zoals die is en dat je je naastem moet omarmen met hoe ze zijn, verwelkom ze en geef ze troost en liefde dat is wat ze nodig hebben om dichter bij God te komen en met haat en afstoot kom je er niet.

 18. Jan Timmerman zegt

  Ben Ned Herv . Ben 32 jaar getrouwd geweest met een vrouw , hebben samen 4 kinderen gekregen , echt wel een gelukkig huwelijk gehad maar zij is helaas al op 51 jarige leeftijd overleden aan uitzaaiingen van borstkanker .
  Dat is nu ruim 6 jaar geleden en ik heb in die tijd 2x een korte relatie ( 3mnd ) met een vrouw gehad maar dat werkt niet meer .
  Ik voel nu veel meer voor mannen en wil heel graag een homo relatie aangaan.
  In het begin had ik hier ook moeite mee qua geloof maar daar ben ik nu klaar mee , ik ga voor een homorelatie en vind dat ik mezelf tekort doe als ik nog langer blijf twijfelen of dat wel mag of niet . Jan

 19. ik ben bi sexueel en ben getrouwd me een vrouw ik ben 67 jaar ik ben er eindelijk uit dat ik bi ben. Maar het is moeilijk om iemand te vinden om erover te praten .Ik ben mantelzorger voor mijn vrouw ze is 81 jaar en dementerend dus ik heb genoeg om handen ,maar sexueel zit ik in de koop. mijn vrouw weet ervan dat ik ook op mannen val.

Speak Your Mind

*